Phần mềm Giả lập

Phần mềm giả lập là chuyên mục tổng hợp các thủ thuật sử dụng ứng dụng giả lập trên máy tính. Một số phần mềm giả lập phổ biến nhất bao gồm BlueStacks, Nox App Player, KEmulator, Windroy (Windroye).... và rất nhiều ứng dụng khác.