Windows 10 sử dụng điện toán đám mây để giải phóng không gian ổ đĩa

31

Các công cụ dọn dẹp đĩa tích hợp sẽ ngày càng thông minh hơn ở bản cập nhật Windows 10 sắp tới.

Cập nhật Windows 10 tiếp theo dự ra mắt vào tháng 10 sẽ mang tới cách giải phóng dung lượng đĩa & dọn dẹp các file temp thông minh hơn.

Windows 10 dựa trên đám mây để giải phóng không gian đĩa

Trung tâm của bản cập nhật này là lưu trữ đám mây OneDrive. Kể từ bản update mùa thu mới nhất, Windows 10 đã sử dụng một hệ thống giữ chỗ file thông minh để sử dụng OneDrive liền mạch. Nhờ tính năng này, danh mục OneDrive hiện chứa đầy đủ cấu trúc thư mục và tất cả file đều nằm trong đám mây. Mọi nỗ lực mở hoặc sửa đổi một trong những file này đều đồng bộ liền mạch dữ liệu lên đám mây. Ngoài ra, người dùng có thể sử dụng rất nhiều tùy chọn có sẵn. Ví dụ, đánh dấu file để xem khi offline, loại bỏ các bản sao cục bộ…

Bản cập nhật tiếp theo sẽ tiến hành một số nhiệm vụ quản lý tự động. Là một phần của tính năng Storage Sense, Windows có thể tự động di chuyển các bản sao cục bộ của file OneDrive. Hệ điều hành sẽ xác định file nào cần dọn dựa trên thời điểm mở chúng: file dùng thường xuyên nhiều hơn số ngày quy định sẽ được giữ lại, những file không sử dụng sẽ bị thay thế bằng file giữ chỗ. Hệ thống sẽ xóa file cho tới khi hệ điều hành tính toán đủ không gian trống để hoạt động bình thường.

Storage Sense cũng có thể loại bỏ file temp hoặc không cần thiết như các bản log hệ thống, thumbnail ảnh, tệp tin cũ từ danh mục download. Trước đó, Disk Cleanup đã có thể xóa file temp (cache, gói driver, dấu hiệu diệt virus cũ…) Công cụ này giờ không còn được dùng nữa bởi Storage Sense có khả năng làm nhiều hơn những gì nó có thể. Storage Sense cho phép người dùng dọn dẹp định kỳ (mỗi ngày, tuần hoặc tháng) hay tự động chạy bất cứ khi nào hệ thống chậm do thiếu dung lượng đĩa.

Cập nhật: 14/09/2018
Xem thêm: Windows 10
3 ★ 1 👨
31