Văn khấn Tết Nguyên Tiêu - Rằm tháng Giêng

Bài cúng Rằm tháng Giêng năm Kỷ Hợi 2019
912

Rằm tháng Giêng (15 tháng Giêng âm lịch) được gọi là Tết Nguyên Tiêu hay Tết Thượng Nguyên, là ngày trăng tròn đầu tiên của năm mới. Theo phong tục vào ngày này, người dân Việt Nam thường đi lễ chùa, lễ Phật, cũng như sắm lễ cúng tại nhà để cầu mong sức khỏe, bình an quanh năm.

Người xưa thường có câu "Lễ quanh năm không bằng Rằm tháng Giêng", để thấy tầm quan trọng của ngày lễ này, khởi đầu một năm mới suôn sẻ, hanh thông thì một năm sẽ vạn sự như ý.

Cách sắm lễ Tết Nguyên Tiêu Rằm tháng Giêng

Trong ngày Tết Nguyên Tiêu các gia đình thường sắm 2 lễ:

  • Lễ cúng Phật: Mâm cỗ chay, cùng hương, hoa, đèn, nến. Nếu là Phật tử thì gia chủ ngồi trước bàn thờ Phật tụng một thời kinh Phổ Môn hoặc kinh Dược Sư để cầu bình an. Còn không thì dâng hương và đọc bài lễ bái Tam Bảo.
  • Lễ cúng gia tiên: Mâm lễ mặn hoặc chay với đầy đủ các món ăn tinh khiết của ngày Tết. Đặc biệt, trong mâm lễ thường phải có bánh trôi (chè trôi nước) với mong muốn quanh năm được hanh thông, trôi chảy. Ngoài ra, còn có hương hoa, đèn nến, trầu cau, một ít vàng mã, rượu. Khi cúng đọc bài khấn Rằm tháng Giêng.

Mâm lễ mặn gồm có:

  • 5 lạng thịt vai luộc.
  • 1 bát canh măng.
  • 1 đĩa xào thập cẩm.
  • 1 đĩa nem.
  • 1 đĩa rau xào.
  • 1 đĩa giò.
  • 1 đĩa xôi gấc.
  • 1 đĩa hoa quả.

Mâm cúng Rằm tháng Giêng

Bài lễ bái Tam Bảo

Dốc lòng kính lễ Phật Pháp Tăng thường ở khắp mười phương. (3 lần, mỗi lần lạy 1 lạy).

(Cầm 3 nén hương quỳ đọc tiếp)

Nguyện mây hương lành này.

Biến khắp mười phương giới.

Trong có vô biên Phật.

Vô lượng hương trang nghiêm.

Viên mãn đạo Bồ Tát.

Thành tựu hương Như Lai. (1 lạy và cắm hương vào bát hương).

Dâng hương cúng dàng rồi, dốc lòng kính lễ Phật Pháp Tăng thường ở khắp mười phương. (1 lạy).

(Thành kính chắp tay thành búp sen đọc bài ca tụng công đức của Đức Phật).

Phật thân rực rỡ tựa kim san.

Thanh tịnh không gì thể sánh ngang.

Vô Thượng Chí Tôn công đức mãn.

Cúi đầu con lạy Phật Sơn Vương.

Phật đức bao la như đại dương.

Bảo châu tàng chứa đủ bên trong.

Trí tuệ vô biên vô lượng đức.

Đại định uy linh giác vẹn toàn.

Phật tại Chân Như pháp giới tàng.

Không sắc không hình chẳng bụi mang.

Chúng sinh bái vọng muôn hình Phật.

Bỗng thấy tai nàn tận hóa tan.

Án phạ nhật ra hồng. (3 lần).

Chí tâm đỉnh lễ Nam mô Tận hư không biến pháp giới quá hiện vị lai thập phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. (1 lạy).

Chí tâm đỉnh lễ Nam mô Sa Bà Giáo Chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy).

Chí tâm đỉnh lễ Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Đại từ Đại bi A Di Đà Phật, Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 lạy).

Con nay đều vì bốn ân, ba cõi pháp giới chúng sinh, nguyện xin ba chướng tiêu trừ, dốc lòng sám hối. (1 lạy).

(Quỳ đọc) Chí tâm sám hối:

Xưa kia gây nên bao ác nghiệp.

Đều vì ba độc: tham, sân, si.

Bởi thân, miệng, ý phát sinh ra.

Hết thảy con nay xin sám hối.

Như vậy tất thảy bao nghiệp chướng

Ắt hẳn tiêu diệt không tàn dư.

Niệm niệm âm vang tận pháp giới.

Độ khắp chúng sinh nhập Bất Thoái. (1 lạy).

Sám hối phát nguyện rồi, chúng con kính lễ Đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà và chư Phật ở khắp mười phương. (1 lạy).

Bài khấn Rằm tháng Giêng tại nhà

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần.

Con kính lạy Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Thúc Bá Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ Muội họ nội họ ngoại.

Tín chủ (chúng) con là:...............................................

Ngụ tại:.....................................................................

Hôm nay là ngày Rằm tháng Giêng năm Đinh Dậu, gặp tiết Nguyên tiêu, tín chủ con lòng thành, sửa sang hương đăng, sắm sanh lễ vật, dâng lên trước án.

Chúng con kính mời ngày Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài thần. Cúi xin các ngài linh thiêng nghe thấu lời mời, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ................... nghe lời khẩn cầu, kính mời của con cháu, giáng về chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời Ông bà Tiền chủ, Hậu chủ tại về hưởng lễ vật, chứng giám lòng thành phù hộ độ trì cho gia chung chúng con được vạn sự tôn lành. Bốn mùa không hạn ách, tám tiết hưởng an bình.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Hy vọng bài viết trên sẽ giúp các bạn chuẩn bị cho ngày Tết Nguyên Tiêu thật chu đáo, để có một năm mới luôn khỏe mạnh, bình an, vạn sự như ý.

Cập nhật: 22/01/2019
3 ★ 1 👨
912