Văn khấn Tết Hàn Thực 3/3 Âm lịch

Bài cúng Tết Bánh Trôi Bánh Chay
253

Vào ngày 3/3 âm lịch hàng năm hay còn gọi là Tết Hàn Thực, người dân Việt Nam thường xay bột, đồ đỗ xanh làm bánh trôi, bánh chay, nấu xôi chè dâng lên tổ tiên, với ý nghĩa tượng trưng là những thức ăn nguội - Hàn Thực. Đây không chỉ là nét đẹp văn hóa truyền thống mà còn là nét đẹp trong nghệ thuật ẩm thực.

Tuy nhiên, sắm lễ Tết Hàn thực như nào cho đầy đủ lễ nghi truyền thống, cũng như văn khấn Tết Hàn Thực ra sao, chắc hẳn còn rất nhiều người chưa biết. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.com.vn:

Cách sắm lễ Tết Hàn Thực

Mâm lễ cúng ngày Tết Hàn Thực 3/3 bao gồm:

  • 5 hoặc 3 bát bánh trôi.
  • 5 hoặc 3 bát bánh chay.
  • Hương, hoa, trầu cau.

Lưu ý: Tết Hàn thực ngày 3 tháng 3 khi cúng Tổ Tiên thì phải khấn thần ngoại trước, thần nội sau.

Văn khấn Tết hàn thực

Văn khấn Tết Hàn Thực

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

- Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

- Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần.

- Con kính lạy Cao Tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Thúc Bá, Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ Muội họ nội họ ngoại.

Tín chủ (chúng) con là:...........

Ngụ tại:………………………

Hôm nay là ngày……………………….. gặp tiết Hàn Thực, tín chủ chúng con cảm nghĩ thâm ân trời đất, chư vị Tôn thần, nhớ đức cù lao Tiên tổ, thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương, dâng lên trước án.

Chúng con kính mời ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài thần giáng lâm trước án chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ..................... cúi xin thương xót con cháu giáng về linh chứng giám tâm thành thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời các vị vong linh các vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ trong nhà này, đất này đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho toàn gia chúng con luôn luôn mạnh khoẻ, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, gia đình hoà thuận, trên bảo dưới nghe.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Cập nhật: 18/04/2018
3 ★ 1 👨
253