Tăng trợ cấp thai sản từ ngày 01/7/2019

  • 162

Theo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.390.000 đồng/tháng lên thành 1.490.000 đồng/tháng. Do đó, tiền trợ cấp thai sản cũng được điều chỉnh tăng theo cho phù hợp với Điều 38 của Luật bảo hiểm xã hội 2014).

Trợ cấp thai sản

Cụ thể, từ ngày 01/7/2019 mức trợ cấp thai sản cho một lần sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi sẽ tăng 7,2% so với mức hiện hành. Như vậy, mức trợ cấp thai sản thay đổi như sau:

Từ nay đến ngày 30/6/2019

2.780.000 đồng

Từ ngày 01/7/2019

2.980.000 đồng

Lưu ý: Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH, thì cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Cập nhật: 16/11/2018
Xem thêm: BHXH
  • 162