Từ 1/7/2018 tăng tiền trợ cấp thai sản thêm 6,923%

  • 154

Theo Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 vừa được Quốc hội thông qua ngày 13/11/2017, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.300.000 đồng/tháng lên thành 1.390.000 đồng/tháng. Như vậy, tiền trợ cấp thai sản cũng được điều chỉnh tăng theo cho phù hợp với Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội 2014.

Trợ cấp thai sản

Kể từ ngày 01/7/2018, mức trợ cấp thai sản sẽ tăng thêm 6,923% so với mức trợ cấp hiện hành. Cụ thể, mức trợ cấp thai sản/mỗi con sẽ tăng từ 2.600.000 đồng lên 2.780.000 đồng, tăng 180.000 đồng so với quy định hiện hành.

Đối với trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH, thì cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Năm 2018, có khá nhiều thay đổi về cách tính BHXH, cũng như các chế độ tiền lương, chế độ kế toán mới. Do vậy, người lao động cần chú ý để bảo vệ quyền lợi của mình.

Cập nhật: 14/11/2017
Xem thêm: BHXH
  • 154