Từ 1/7/2018 tăng lương cơ sở lên 1.390.000 đồng/tháng

  • 5 ★ 3 👨
  • 821

Sáng nay 13/11/2017, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018. Mức lương cơ sở sẽ tăng thêm 90.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/07/2018.

Theo đó, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.300.000 đồng/tháng lên 1.390.000 đồng/tháng. Đồng thời, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở.

Tăng lương cơ sở

Ngoài ra, còn giao cho chính phủ thực hiện các nhiệm vụ quan trọng sau trong giai đoạn 2018 - 2020:

  • Điều tiết 100% số thu thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với sản phẩm xăng, dầu của nhà máy lọc dầu Nghi Sơn về ngân sách Trung ương.
  • Giữ ổn định tỷ lệ phần trăm phân chia số thu thuế bảo vệ môi trường đối với sản phẩm xăng, dầu trong nước và nhập khẩu như đối với năm 2017.

Mọi người cần lưu ý mức lương cơ sở này để bảo vệ quyền lợi của mình nhé. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm cách phân bổ thu nhập để giảm tiền đóng BHXH từ 01/01/2018.

Cập nhật: 20/11/2017
  • 5 ★ 3 👨
  • 821