Từ 1/7/2019 tăng lương cơ sở lên 1.490.000 đồng/tháng

  • 5 ★ 3 👨
  • 947

Sáng 16/10/2018, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng đã nêu thông tin tăng lương cơ sở tại Báo cáo về phương án phân bổ dự toán ngân sách Trung ương 2019 trước Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, từ ngày 1/7/2019 mức lương cơ sở sẽ tăng 100.000đ/tháng, tức tăng 7% so với trước đây.

Như vậy mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.390.000 đồng/tháng lên thành 1.490.000 đồng/tháng. Lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công tăng cùng mức và thời điểm tăng lương cơ sở.

Tăng lương cơ sở

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, phương án phân bổ dự toán ngân sách Trung ương 2019 báo cáo trên cơ sở dự toán tổng thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2019 là 1.411.300 tỷ đồng. Dự toán bội chi ngân sách nhà nước là 222.000 tỷ đồng. Dự toán tổng chi cân đối ngân sách nhà nước là 1.633.300 tỷ đồng.

Mọi người cần lưu ý mức lương cơ sở này để bảo vệ quyền lợi của mình nhé. Ngoài ra, còn có thể tham khảo thêm thông tin về tăng lương tối thiểu vùng 2019 từ 160.000 lên 200.000 đồng.

Cập nhật: 17/10/2018
  • 5 ★ 3 👨
  • 947