Hướng dẫn sử dụng Macro Recorder ở NoxPlayer mới nhất

5 ★ 2 👨
589

Ở bản cập nhật mới đây, trình giả lập nổi tiếng NoxPlayer 6.2.6.3 đã cải thiện hiệu suất, khả năng tương thích, đồng thời tối ưu hóa một số chi tiết trong công cụ ghi macro và quản lý đa phiên bản khác nhằm cung cấp trải nghiệm game tốt hơn cho người chơi.

Sử dụng Macro Recorder mới để ghi lại các hoạt động để xem lại như sau:

 • Bước 1: Nhấp vào “Record” để bắt đầu ghi hình.
 • Bước 2: Nó tự động thu nhỏ về phía trên cùng của cửa sổ giả lập và các hoạt động ghi hình như click chuột, trình chiếu, nhấp bàn phím.
 • Bước 3: Sau khi dừng ghi hình, tập lệnh tự động được lưu vào danh sách hiện tại.

Đối với chức năng ghi hình <Shake>, hãy sử dụng phím tắt để nhập, click chuột vào <shake> sẽ không được ghi lại.

Trình quay Macro Recorder

Cài đặt nâng cao

1. Nhấp để mở cài đặt nâng cao.

2. Loop

 • Chọn số lần thực hiện.
 • Lặp lại liên tục cho tới khi người dùng nhấp vào nút dừng.
 • Thời gian kéo dài hoạt động.

3.Thiết lập khoảng thời gian thực thi tập lệnh.
4.Tăng tốc độ thực thi tập lệnh (tốc độ 0.5 - 8x).
5.Khởi động lại

 • Thiết lập thời gian giả lập tự động khởi động lại.
 • Thiết lập tập lệnh tự động khởi động lại khi mở giả lập.

Sáp nhập tập lệnh

 • Nhấp vào nút “Combined Play”

Nhấp vào nút Combined Play

Thêm các bản ghi hiện có vào NoxPlayer

 1. Click “+” để thêm vào mục phát lại theo thứ tự. Bổ sung/thiết lập từng tập lệnh.
 2. Chọn số lần thực hiện.
 3. Thiết lập khoảng thời gian giữa mỗi lần thực thi tập lệnh.
 4. Tăng tốc độ thực thi tập lệnh (0.5 - 8x).
 5. Cuối cùng, click “Save” để tự động thêm tập lệnh được tổng hợp vào danh sách trợ giúp hoạt động.

Thực thi tập lệnh

Tập lệnh trong NoxPlayer

Khi tập lệnh được thực thi, nó sẽ tự động thu nhỏ về phía trên cửa sổ màn hình và hiển thị số lần thực hiện.

Thiết lập số lần lặp hoạt động cho NoxPlayer

Sau khi thực hiện lặp, trợ lý hoạt động sẽ tự động dừng thực hiện. Người dùng cũng có thể click nút dừng để hủy quá trình thực thi.

Tối ưu hóa giao diện và tính năng mới cho phiên bản trình quản lý đa phiên bản và giả lập mới

Điều chỉnh giao diện quản lý đa phiên bản

Điều chỉnh giao diện quản lý phiên bản của NoxPlayer

Nút giao diện mới

 • Thêm cửa sổ độc lập “Android upgrade”: Cập nhật trạng thái rõ ràng hơn.
 • Nút sao chép độc lập để đơn giản hóa quá trình sao chép phiên bản.
 • Nút “Settings” cho phép người dùng thiết lập trước các tham số như chế độ hiển thị giả lập, phân tích tỷ lệ trong trình quản lý đa phiên bản.
 • Nút “Backup” độc lập giúp bạn phát triển thói quen sao lưu.
 • Xóa phiên bản, cửa sổ pop-up thứ cấp đảm bảo người dùng không xóa nhầm phiên bản.
 • Điều chỉnh giao diện “Add emulator” để loại bỏ các tùy chọn dư thừa, mặc định chỉ 5.1.1, 4.4.2 và 7.1.2 (thử nghiệm).
 • Một click “Import” để khôi phục dữ liệu và hoạt động sao lưu.

Các tính năng mới và điều chỉnh giao diện trình giả lập

Cửa sổ giả lập

Trung tâm cửa sổ NoxPlayer

 1. Trung tâm giao diện giờ hỗ trợ thay thế giao diện một click.
 2. Điều chỉnh nút menu thả xuống.

Cài đặt hệ thống

Điều chỉnh cài đặt hệ thống trong NoxPlayer

Điều chỉnh tùy chọn dọn dẹp không gian đĩa gốc trong trình quản lý đa phiên bản trong “System Settings” -> “General Settings”.

Chế độ tăng cường tương thích trong NoxPlayer

“System Settings” -> “Advanced Settings” đã thêm chế độ hiển thị “Enhanced Compatibility Mode Beta (OpenGL+)” để chạy mượt mà hơn khi duy trì khả năng tương thích của game.

Thanh công cụ NoxPlayer

Các nút chức năng của bảng điều khiển chính nằm trong “System Settings” -> “Interface Settings” hỗ trợ click để hiện hoặc không hiện ở bảng điều khiển chính; không cần kéo icon, đơn giản hóa quá trình hoạt động.

Cập nhật: 14/02/2019
Xem thêm: NoxPlayer
5 ★ 2 👨
589