Cách đồng bộ bookmarks vào Firefox

334

Trong những bài viết trước đây, chúng ta đã được biết cách tạo dấu trang, đồng bộ hay sao lưu và khôi phục bookmarks của các trình duyệt phổ biến hiện nay như (Chrome, Firefox, Cốc Cốc...). Nhưng thường thì chỉ áp dụng với các file dấu trang đã được sao lưu của chính trình duyệt đó.

Đồng bộ bookmarks Chrome từ máy tính vào điện thoại

Cách đồng bộ dữ liệu trên trình duyệt Google Chrome

Đồng bộ dữ liệu, đồng bộ Bookmarks giữa Chrome và Firefox

Nếu bạn sử dụng cùng lúc nhiều trình duyệt và trên mỗi trình duyệt cũng có những dữ liệu riêng đã được bookmarks. Bài viết sau đây sẽ giúp bạn gộp chung tất cả các đánh dấu trang trên nhiều trình duyệt về một nơi duy nhất để tiện cho quá trình sử dụng sau này.

Đồng bộ dấu trang từ trình duyệt khác vào Firefox

Bước 1: Từ giao diện chính của trình duyệt Firefox, các bạn nhấp chuột trái vào thẻ Bookmarks, chọn mục Show All Bookmarks.

Thẻ Bookmarks

Bước 2: Khi giao diện của Library xuất hiện (có thể sử dụng tổ hợp phím tắt CTRL + SHIFT + B để mở hộp thoại này), các bạn chuột trái tiếp vào Import and Backup, chọn xuống Export Bookmarks to HTML... để xuất toàn bộ các trang đã đánh dấu trên trình duyệt ra thành file và lưu lại trên máy tính.

Xuất ra file

Bước 3: Cửa sổ Windows xuất hiện, chọn vị trí lưu file trên máy tính rồi Save lại.

Save
Xuất file dấu trang trên Firefox thành tệp HTML

Bước 4: Nếu trong trường hợp muốn sử dụng lại những dấu trang này, các bạn cũng làm tương tự như trên, nhưng chọn mục Import Bookmarks from HTML...

Nhập dấu trang

Bước 5: Sau đó tìm tới vị trí lưu file và xuất ra ban nãy, chuột trái vào đó để chọn và Open để sử dụng.

Dùng file đã tạo
Chọn file đã xuất ra trước đó để Import ngược trở lại

Ngoài những bookmarks của chính mình, Firefox còn có thể được đồng bộ cả những đánh dấu trang của các trình duyệt web khác, ví dụ như Chrome.

Các bạn làm tương tự khi Import bình thường và chọn vào file bookmarks của Chrome đã được lưu trong máy tính (Xem lại bài "Hướng dẫn sao lưu bookmark trên Google Chrome" để biết cách xuất file dấu trang của trình duyệt này ra máy tính).

Dấu trang của Chrome
Có thể sử dụng cả file sao lưu bookmarks của Chrome để đồng bộ vào Firefox

Sau khi nhập thành công, mục dấu trang mới sẽ xuất hiện ngay bên dưới, các bạn có thể click vào đó xem chi tiết và so sánh với bên Chrome để kiểm tra.

Hoàn thành

Video hướng dẫn đồng bộ bookmarks trên Firefox

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Cập nhật: 29/12/2016
3 ★ 1 👨
334