7 thay đổi người lao động cần chú ý từ ngày 01/01/2019

5 ★ 2 👨
2.011

Từ ngày 01/01/2019 có khá nhiều thay đổi, cũng như đổi mới mà người lao động cần lưu ý để bảo vệ quyền lợi của mình. Điển hình là tăng mức lương tối thiểu vùng, tăng tiền đóng BHXH, tăng trợ cấp thai sản cùng những thay đổi khác. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây:

1. Tăng mức lương tối thiểu vùng từ 01/01/2019

Theo Nghị định 157/2018/NĐ-CP, từ ngày 01/01/2019 mức lương tối thiểu vùng sẽ tăng từ 160.000 đồng - 200.000 đồng. Cụ thể như sau:

  • Vùng I: 4.180.000 đồng (tăng 200.000 đồng so với quy định hiện hành tại Nghị định 141/2017/NĐ-CP của Chính phủ).
  • Vùng II: 3.710.000 đồng (tăng 180.000 đồng so với quy định hiện hành tại Nghị định 141/2017/NĐ-CP của Chính phủ).
  • Vùng III: 3.250.000 đồng (tăng 160.000 đồng so với quy định hiện hành tại Nghị định 141/2017/NĐ-CP của Chính phủ).
  • Vùng IV: 2.920.000 đồng (tăng 160.000 đồng so với quy định hiện hành tại Nghị định 141/2017/NĐ-CP của Chính phủ).

 Tăng mức lương tối thiểu vùng từ 01/01/2019

2. Tăng trợ cấp thai sản từ ngày 01/07/2019

Theo Nghị quyết 70/2018/QH14, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.390.000 đồng/tháng lên thành 1.490.000 đồng/tháng. Do đó, tiền trợ cấp thai sản cũng được điều chỉnh tăng theo cho phù hợp với Điều 38 của Luật bảo hiểm xã hội 2014. Cụ thể, từ ngày 01/7/2019 mức trợ cấp thai sản cho một lần sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi sẽ tăng 7,2% so với mức hiện hành.

  • Từ nay đến ngày 30/6/2019: 2.780.000 đồng
  • Từ ngày 01/7/2019: 2.980.000 đồng

3. Các khoản tính đóng và không tính đóng BHXH

Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội, từ ngày 01/01/2019 sẽ bổ sung thêm nhiều khoản tính đóng BHXH bắt buộc. Cụ thể sẽ có 10 khoản thu nhập tính đóng BHXH bắt buộc và 15 khoản không tính đóng BHXH. Vì vậy, người lao động cần lưu ý để bảo vệ quyền lợi của mình.

4. Mức tiền lương tối đa đóng BHXH bắt buộc

Theo Điều 89 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014, nếu tiền lương cao hơn 20 lần mức lương cơ sở thì tiền lương tháng đóng BHXH bằng 20 lần mức lương cơ sở. Mà theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP, mức lương cơ sở là 1,39 triệu đồng/tháng. Mức lương này sẽ được kéo dài đến hết ngày 30/06/2019. Từ ngày 01/07/2019, mức lương cơ sở sẽ được tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng. Như vậy, mức tiền lương tối đa đóng BHXH bắt buộc của người lao động năm 2019 như sau:

Thời điểm Mức tiền lương tối đa đóng BHXH bắt buộc
Từ 01/01/2019 - 30/06/2019 27.800.000 đồng
Từ 01/07/2019 29.800.000 đồng

5. Tăng mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau

Theo Nghị quyết 70/2018/QH14, Luật bảo hiểm xã hội 2014, sẽ tăng mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau cụ thể như sau:

  • Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau 1 ngày là 447.000 đồng/ngày; tăng 30.000 đồng/ngày so với trước.
  • Lao động nữ sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2.980.000 đồng (mức hiện hành là 2.780.000 đồng). 

Còn mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật một ngày bằng:

  • 372.500 đồng (mức hiện hành là 347.500 đồng) nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại gia đình.
  • 596.000 đồng (mức hiện hành là 556.000 đồng) nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại cơ sở tập trung.

6. Tăng mức lương hưu tối thiểu hàng tháng

Theo Nghị quyết 70/2018/QH14, Luật bảo hiểm xã hội 2014, từ 01/07/2019 mức lương hưu tối thiểu hàng tháng sẽ tăng từ 1,39 triệu đồng lên 1,49 triệu đồng.

7. Tính lương ngày nghỉ lễ, tết theo căn cứ mới

Theo Nghị định 148/2018/NĐ-CP, năm 2019 cũng sẽ áp dụng quy định mới về tính lương ngày nghỉ lễ, tết. Cụ thể, tiền lương làm căn cứ để trả cho người lao động trong những ngày nghỉ hàng năm, ngày nghỉ lễ, tết và ngày nghỉ việc riêng có hưởng lương là: Tiền lương theo hợp đồng lao động chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng, nhân với số ngày người lao động nghỉ.

Như vậy, trong năm 2019 có khá nhiều thay đổi về chính sách tiền lương, BHXH mà người lao động cần nắm rõ để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình!

Cập nhật: 11/01/2019
Xem thêm: BHXH
5 ★ 2 👨
2.011