4 điểm mới về thuế GTGT, lệ phí đăng ký kinh doanh

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2017
52

Từ tháng 11/2017 sẽ có 4 thay đổi liên quan tới thuế GTGT và lệ phí đăng ký kinh doanh. Vì vậy, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cần lưu ý khi kê khai, thực hiện những công việc liên quan. Cụ thể những thay đổi đó là gì, mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.com.vn:

Thuế GTGT

Chính sách thuế GTGT có hiệu lực từ ngày 05/11/2017

Ngày 19/09/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 93/2017/TT-BTC nhằm sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC và bãi bỏ khoản 7 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC. Cụ thể:

  • Bỏ hướng dẫn nộp Mẫu 06/GTGT để đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập và cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu chịu thuế GTGT dưới 1 tỷ đồng.
  • Bỏ hướng dẫn nộp Mẫu 06/GTGT khi chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT.
  • Bổ sung hướng dẫn phương pháp tính thuế GTGT của cơ sở kinh doanh xác định theo Hồ sơ khai thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014 và năm 2015).

Quy định mới về lệ phí đăng ký kinh doanh có hiệu lực từ ngày 11/11/2017

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 96/2017/TT-BTC nhằm sửa đổi, bổ sung Điểm h Khoản 2 Điều 5 Thông tư 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016. Theo đó, lệ phí đăng ký kinh doanh là khoản thu khi cấp 1 trong các loại giấy chứng nhận sau:

  • Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
  • Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.
  • Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã.
Cập nhật: 21/10/2017
3 ★ 1 👨
52